Jogi nyilatkozat

 

A fotók szerzői és egyéb jogok védelme alatt állnak. A tartalom bármely részének sokszorositásához, más médiában való közléséhez elsődlegesen a szerkesztők irásos engedélye szükséges!

 
A snassz.hu. szerkesztői semmilyen felelősséget nem vállalnak az oldalon található feltöltött, a tartalomból azonosítható természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek által szóban vagy írásban engedélyezett tartalmakért és az ezekből fakadó esetleges károkért.
 
Amennyiben a fotókon szereplő személyek bármelyike önmagára nézve előnytelennek érzi a róla készült fotót, e-mailben kérheti a fotó eltávolítását a snassz.hu oldalról. Természetesen a szórakozóhelyek üzemeltetői is élhetnek eme jogukkal!
 
 
Ez esetben kérjük küldjön e-mailt az snassz@snassz.hu e-mail címre, és jelölje meg abban pontosan a törölni kivánt fotót!
 
 
Az oldalon található zenei tartalmak ( letöltések ) nem a snassz.hu weboldalt üzemeltető számítógépen vannak tárolva, ezek csak linkek formájában jelennek meg. Ezek valódiságáért, esetleges jogi problémákért semmilyen felelősséget nem vállalnak a szerkesztők!
 
A snassz.hu fenntartja magának a jogot nyereményjátékban való részvétel esetén a nyereménytárgyak kiadásának megtagadására, illetve pontgyűjtő játék esetén a pontok egy részének vagy egészének törlésére, amennyiben valószínűsíthető, hogy az (azok) hardware/software hiba, illetve a játékos tisztességtelen magatartása nyomán keletkezett (keletkeztek), valamint ezen döntésével kapcsolatban kizár mindenfajta kárigényt. A nyeremény a nyertes nevére szól, másra át nem ruházható, pénzre nem váltható.
 
 
Az oldalon megjelent hírdetések tartalmáért, valódiságáért, a flyereken feltüntetett árakért felelősséget nem vállalunk! Amennyiben ilyet tapasztal, kérjük jelezze elérhetőségünkön!
Frissítve: 2012-01-09 23:29:56